Open BIM Quantities

Generarea necesarului de cantități pe baza modelelor BIM în format IFC